Det skrivs mycket om hur C# - speciellt v3.0 och LINQ - går mot att bli mer och mer funktionellt orienterat. En naturligt del i detta är att olika konstruktioner och koncept lånas från äldre funktionella språk som LISP/Scheme. I det sammanhanget kan det vara intressant att nämna några av de olika .Net-projekt som i olika grad går ut på att implementera just LISP för CLR.Det har också påståtts att en version av CLisp skulle ha följt med Visual Studio 2003(?) som ett exempelprojekt. Jag har inte själv lyckats verifiera detta påstående men det låter ju spännande.För den som råkar vara intresserad av även andra språk för CLR finns en liten sammanställning på Brian Ritchie's dotnetpowered.com.