Alla språk med självaktning (Lisp, Haskell, OCaml, Scala etc.) tillhandahåller ju en REPL (“Read-Eval-Print Loop”) och därmed även F# där den kallas “F# interactive” (FSI). En REPL körs i allmänhet från terminalen (t.ex. iTerm) vilket medför en hel del begränsningar men det finns ett par vettiga alternativ.

För OCaml finns två alternativ: William D. Neumanns CocOCaml och Yann Armelins CamlX. Båda dessa kan lätt konfigureras om från att använda OCaml till att istället köra “F# interactive” (eller t.ex. GHCI).

Utöver dessa två alternativ kan man slänga ihop en liten plugin för ScrIDE (från gandreas software).

Själv kör jag CamlX då denna har syntaxfärgning för OCaml som ger visst stöd även för F#.