.Net under Mono blir sakta men säkert ett vettigt alternativ för oss som envisas med att vilja utveckla för MacOSX.

Efter att projektet ObjCSharp stått och stampat under en längre tid tog Laurent Etiemble tag i situationen och skapade Monobjc:

The Monobjc bridge provides the necessary tools to develop and run .NET applications (written in C#, VB.NET, etc.) that interact with Objective-C frameworks and libraries under Mac OS X. Existing Objective-C classes can be used in .NET code in an almost transparent manner.

(Utifrån Laurents exempel lyckades jag efter vissa justeringar av Monobjc kompilera en körbar test-applikation skriven i F#.)

Trots att Monobjc fortfarande verkar relativt okänt i mono-världen släpper sedan Julius Eckert en mindre men fullt användbar IDE för Monobjc kallad MonoMate. MonoMate är open source (C#) och koden hittar du här: http://code.google.com/p/monomate/

För den som lärt sig uppskatta .Net Reflector finns TypeRefleX som alternativ under MacOSX...