Azad Bolour har skrivit en artikel om monader med ett lite speciellt angreppssätt: “Monads through Pictures”