Harry Pierson (“DevHawk”) har börjat på en ovanligt lättillgänglig serie om monader:I övrigt skrivs det numera väldigt mycket intressant om F# runt om i världen. “Planet F#” samlar det mesta men saknar speciellt Chris Smith's completely unique view.