De flesta har hört talas om Barbara Liskovs “Liskov substitution principle” som en del av ett gäng “Agile Design Principles”. För den som vill sätta sig in i vad det handlar om är naturligtvis källan en bra början: “Behavioral Subtyping Using Invariants and Constraints”

För att inte tappa bort spännande texter som denna har jag börjat samla ihop länkar till olika “papers” här.

Edit: Denna diskussion i ämnet är lite kul