John McCarthy - i min värld mest känd för sin text Recursive Functions of Symbolic Expressions and Their Computation by Machine, Part I från April 1960 - fyllde 80 år igår. Texten anses vara den första beskrivningen av LISP.