Även om AjaxControlToolkit i många fall hjälper till att minimera mängden skrivna javascript och att SQL i det närmaste helt kan undvikas med hjälp av kodgenerering och/eller LINQ så hamnar man till och från i hemska situationer som utvecklare i ASP.Net.

Nu är det äntligen slut på det.

Tomas Petricek's virtual universe beskrivs den slutgiltiga lösningen i artikeln F# Web Toolkit: "Ajax" applications made simple.

Direktlänk till det alltigenom lovvärda projektet: FSharp.WebToolkit.