Efter att precis ha läst om “The Marvels of Monads” av “Yet Another Language Geek” - om monader i C# - insåg jag att den är en av de mer begripliga artiklarna i ämnet och samtidigt en av de få (utanför Haskell-världen) som tar upp de monadiska lagarna.