Att följande kod resulterar i att tre sjuor skrivs till konsolen är ett lite märkligt faktum i C#.

List<Action> actions = new List<Action>();

for (int i = 4; i < 7; i++)
   actions.Add(() => { Console.WriteLine(i.ToString()); });

foreach(Action a in actions)
   a();

Att det är så beror på att C# återanvänder en och samma variabel (i) och att de closures som samlas upp i actions har kapslat in en referens till ett och samma i till skillnad från det aktuella värdet av i. Det samma gäller för övrigt foreach-loopar.

Bästa sättet att komma runt problemet är som vanligt att inte använda de primitiva loop-konstruktionerna i C# (ForEach-metoden på listor lider inte av det här problemet då lambdan alltid skapar ett nytt “scope”) men om man envisas skriver man lämpligen istället något i stil med:

List<Action> actions = new List<Action>();

for (int i = 4; i < 7; i++)
{
    int j = i;
    actions.Add(() => { Console.WriteLine(j.ToString()); });
}

foreach(Action a in actions)
   a();

Erik Meijer reder ut det hela i i sin Programming Language Beauty: Look Closure. Många intressanta länkar om man inte tycker C# är så spännande längre.