Kategoriteori ligger uppenbarligen till grund för mycket spännande inom programmering. Jag kan tyvärr i det närmaste ingenting i ämnet men har förstått att den inte bara är monader som härstammar därifrån.Den här gången är det begreppet katamorfism som fångat min uppmärksamhet.Som vi lisp-programmerare vet kan de flesta list-operationer formuleras i termer av reduce (i C# heter det Aggregate och i haskell foldr) och katamorfism är någon sorts ytterligare generalisering av detta.Erik Meijer har med ett par kollegor skrivit “Functional Programming with Bananas, Lenses, Envelopes and Barbed Wire” som tar upp ämnet ur ett aningen teoretiskt programmeringsperspektiv och Brian McNamara har en artikelserie på sin blog Inside F#:Spännande läsning...