En gammal kollega sa en gång att hans dröm var ett språk som kombinerade LISP-syntax (S-expressions) med semantiken från ML och sedan dess har jag vuxit in i att till stor del dela den drömmen.

Sedan tidigare har jag känt till två “projekt” som relaterar till nämnda dröm: Qi och Sexplib för Camlp4.

Idag blev jag informerad om att Jonathan Shapiro, Swaroop Sridhar och Scott Doerrie från Johns Hopkins University håller på med The BitC Programming Language (Specification: HTML eller PDF) som delar nämnda egenskaper.

“It seeks to combine the flexibility, safety, and richness of Standard ML or Haskell with the low-level expressiveness of C.” (... och har syntax i form av s-expressions)
BitC är relaterat till The Coyotos Secure Operating System men kompilerar till vanlig C-kod. Vidare så skrivs det på BitC-sidan att “25 March 2008: Work begins on LLVM back end.” vilket ger mig ett ypperligt tillfälle att uppmärksamma just The LLVM Compiler Infrastructure Project (LLVM = Low Level Virtual Machine) och The High Level Virtual Machine (HLVM). (Jag passar på att länka till Parrot Virtual Machine när jag nu ändå är igång...)