Scott Guthrie skriver på sin ScottGu's Blog att ett MVC-ramverk för ASP.Net är under utveckling och att detta skall vara redo för release under slutet av året (2007).Nu har han börjat på en längre artikelserie i ämnet:Några mindre invändningar till trots ser det hela mycket lovande ut och jag hoppas få tillfälle att bekanta mig närmare med ramverket snart.Edit: Även Brad Abrams (RSS Feed with the new ASP.NET MVC Framework) har skrivit lite på ämnet...